Drugom konsultativnom sastankuu relizaciji projekt „Udružimo se“ prisustvovalo je 16 lica, šest žene i deset muškaraca, predstavnici ranjivih grupa. Sastanak je otvorila Jelena Petrović, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti, zajedničke i skupštinske poslove i predstavila koncept projekta. Upoznala je prisutne da je cilj sprovođenja konsultacija zajednički rad na formulisanju uslova i kriterijuma javnog poziva. Nakon uvodnih izlaganja započeta je diskusija.

Radmilu Trijić, predstavnica Udruženja žena Vila Ljubovija interesovalo je, kako predlog da se kao poseban kriterijum za vrednovanje projekata uzme i opredeljenje projekta ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti.Tim za sprovođenje aktivnosti se saglasio da se dodatno vrednuju projekti koji u svojim aktivnostima prepoznaju rodnu perspektivu i koji u fokusu imaju poboljšanje položaja ranjivih grupa.

Predstavnik Centra za inkluziju Ljubovija, Vladan Simeunović je pitao na koji način se mogu podstaći pripadnici Romske nacionalne manjine da učestvuju u projektu. Tim za sprovođenje aktivnosti se saglasio da nakon raspisivanja javnog poziva organizuje sastanak u MZ Donja Ljuboviđa i MZ Gornja Ljuboviđa sa predstavnicima Romske nacionalne manjine.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.

 

Foto: Printscreen/ljubovija.rs