Na sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.ls.gov.rs, dostupna je anketa „Mali Zvornik po meri građana“ gde je na samo dva klika moguće dati odgovor na postavljena pitanja, što će predstavnicima opštine poslužiti za dalju primenu realizacije projekta. Trenutno je 29 % odsto ispitanika reklo da je čulo za akciju, ali da im nisu poznati detalji, 24 % je čulo i upoznati su sa akcijom, dok 24 % građana nije čulo. Ostatak anketiranih je odgovorio da žele da budu informisani, a mali broj je nezainteresovan za lokalane akcije. Malozvorničarni mogu glasati onlline na sajtu https://malizvornik.ls.gov.rs/

 

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.