Koordinisani inspekcijski nadzori usmereni su ka objektima i delatnostima koje su i u ovoj aktuelnoj situaciji prepoznate kao epidemiološki rizici, poput ugostiteljskih objekata, objekata za organizovanje svadbi i drugih privatnih proslava, javni prevoz, bjekti za organizovanje sportskih i rekreativnih događaja i i tržni centri. Od petka 16. jula do ponedeljka 19. jula kontrolisano je 788 objekata, a u nadzoru je učestvovalo 62 inspektora. Tokom nadzora protivepidemijskih mera inspektori nisu utvrdili nepravilnosti.

Načelnici upravnih okruga u obavezi su da u saradnji sa rukovodiocima sanitarne inspekcije i rukovodiocima komunalne inspekcije odnosno milicije, bez odlaganja  izvrše novo usklađivanje planova rada, u odnosu na napred navedene prioritete nadzora, ali na način da ljudski resursi budu racionalno raspoređeni, shodno kapacitetima. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodstvom gradova i opština sa područja Upravnog okruga, a u kontrole su,na osnovu dopisa Radne grupe za suzbijanje širenja virusa Kovid 19, od 12. jula 2021. godine, uključeni svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi. Izveštaji o sprovedenim kontrolama svakodnevno se dostavljaju Mačvanskom upravnom okrugu.