Gradska uprava grada Šapca poziva građane koji žive u nelegalnim objektima da se u periodu od 15. septembra do 15. oktobra prijave za priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju.
Priključak za struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje mogu da dobiju samo vlasnici kuća i stanova, kao i članovi njihovih domaćinstava, koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešili svoje stambeno pitanje.
Rok za prijavu je 30 dana – tokom kojih vlasnici prilažu odgovarajuće dokaze Gradskoj upravi da bi ostvarili pravo na priključak, ali što nužno ne znači da priključenje mora da bude izvršeno do 15. oktobra. Kada će priključenje biti izvršeno, zavisi od nadležnih komunalnih preduzeća koja su dužna da bez odlaganja utvrde ispunjenost tehničkih uslova i izvrše priključenje na mrežu u najkraćem roku.
Mogućnost priključenja objekata ne odnosi se na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili objekte i iste nisu priključili na komunalnu infrastrukturu. Takođe, priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika.
Obrazac zahteva može se preuzeti u Gradskoj upravi grada Šapca ( Gospodar Jevremova 6) ili na sajtu Grada Šapca, na adresi https://sabac.rs/e-salter/zahtevi/. Popunjen zahtev uz neophodnu dokumentaciju predaje se na jedinstvenom šalteru Gradske uprave. Za sve dodatne informacije u vezi sa postupkom priključenja građani se mogu lično obratiti Odeljenju za urbanizam Gradske uprave ili putem mejl adrese: urbanizam@sabac.org.
S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu koja propisuje načine, uslove i postupke za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata još jednom pozivamo sve zainteresovane građane da predaju zahteve u navedenom roku.