Šabačka gimnazija od početka oktobra obeleževa Dan inteligencije, nizom manifestacija, anketiranjem učenika, radionicama, predavanjima, a 12. oktobra je planiran i kviz. MENSA Srbije je ovu obrazovnu ustanovu stavila na mapu dešavanja, pod nazivom Gimnazijalci, genijalci.  U želji da saznamo koliko Šapčani znaju o inteligenciji, anketirali smo mlade na ulicama grada.

Šta je inteligencija?

– Inteligencija je sposobnost koja se odnosi na način našeg razumevanja, planiranja, rešavanja problema i učenja – kaže Ivana (18)

Nenad (19) ističe da je inteligencija mogućnost snalaženja u  svakodnevnim problematičnim situacijama.

Da li je isto, inteligentan i pametan?

– Pametna osoba zna mnogo, a inteligentna uspe da sa minimum znanja postigne maksimalan rezultat – iznela je svoju definiciju Ana (18)

– Smatram da je to isto, karakteristika nadarenih ljudi – zaključuje Bojana (17)

„Dan inteligencije“ pokrenuta je sa idejom da se obeleži dan osnivanja organizacije 1. oktobar. Zbog velikog broja aktivnosti akcija traje tokom celog meseca.