Predlažemo još nekoliko saveta koji mogu biti od koristi najstarijim građanima, ali i članovima njihovih porodica.

Budite u kontaktu sa svojim izabranim lekarom

Trudite se da budete u kontaktu (telefonski) sa svojim izabranim lekarom i da ga za bilo kakvu promenu svog zdravstvenog stanja obavestite. Obratite se svom lekaru za nabavku neophodnih lekova koji su vam svakodnevna terapija. Razmislite o tome koga bi mogli prvo da pozovete ukoliko vam treba neka dodatna usluga, ko bi mogao da brine o vama ukoliko se razbolite. Trudite se da držite socijalnu distancu

Ukoliko imate znakove koji mogu da upozoravaju na bolest

– Obratite pažnju na simptome kao što su povišena temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje.
– Obratite pažnju ako osetite nedostatak vazduha, stalni bol ili pritisak u grudima ako imate plavičasta usta ili vam se jave konvulzije. Sve su ovo znaci koji ukazuju da treba da potražite lekarsku pomoć.

Šta zajednica može da uradi za vas, porodica, prijatelji?

– Sve aktivnosti kojima bi se pomoglo starijoj osobi u vreme pandemije Korona virusa su izuzetno važne. Pod tim aktivnostima se podrazumeva pomoć pri nabavci hrane, lekova, kao i pružanje dodatne nege ukoliko je ona potrebna.
– Veoma važan je i socijalni kontak koji se u vreme pandemije odvija preko telefonskih poziva i društvenih mreža.
– Traženje i prihvatanje pomoći od drugih osoba je znak snage, tako da svako ko oseti da mu treba pomoć i podrška treba da je traži.