Do petka 01. februara je otvoren Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa rada i projekata udruženja građana i fondacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2019. godinu. Zainteresovani, konkursni materijal mogu predati na Jedinstvenom šalteru ili poslati poštom na adresu Gradske uprave Šabac.
Sredstva za finansiranje programa rada udruzenja i fondacija obezbedjena su Odlukom o programskom budzetu grada Šapca. Podnosilac prijave može da se opredeli da realizije projekat sam ili u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženje – ističe Dragana Milosavljević, šef Odseka za dečju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.
Udruženja i fondacije između ostalog moraju ispunjavati najvažniji uslov da su osnovani radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne, zdravstvene ili boračko – invalidske zaštite, zaštitete lica sa identitetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi.

One thought on “Konkurs u obasti socijalne i zdravstvene zaštite otvoren do petka”

Оставите одговор