Pocerski Pričinović ima najdužu listu projekata koji će biti realizovani. Za nasipanje i ravnanje neasfaltiranih ulica opredeljeno je 100.000 dinara. Izgradnja zaštitne ograde i postavljanje koša na sportskom terenu OŠ “Stojan Novaković” 250.000 dinara. Izgradnja dečijeg igrališta u dvorištu Mesne zajednice 450.000 dinara. Donacija fudbalskim klubovima „Mladost“ i „Pocerski Pričinović“ 360.000 dinara. Opremanje prostorija Mesne zajednice i vrtića 100.000 dinara. Održavanje i uređenje velikog i malog groblja 490.000 dinara. Kupovina dresova za fudbalske klubove “Mladost” i “Pocerski Pričinović” i majica za učesnike Seoskih olimpijskih igara 180.000 din. Radovi na uređenju dvorišta Mesne zajednice 250.000 dinara. Rekonstrukcija dotrajale niskonaponske mreže i učešće u izgradnji nove niskonaponske mreže 200.000 dinara. Izrada i postavljanje korpi za smeće 100.000 dinara. Rekonstrukcija arterske česme 70.000 dinara. Izrada oglasnih tabli 30.000 dinara.
Volujac planira popravku malskih puteva: Brđanska mala: Uroševića put; Srednja mala: Grobljanski put; put škola-Gajići; Kostadinovića put; parlog, Uroševići do reke; Koprčanska mala: put prema Grušiću sa 675.000 dinara.

Оставите одговор