Gornja Vranjska će naredne godine urediti centar sela, te je za te radove opredeljeno 1.140.000 dinara.
Prva faza izgradnje ambulante u Jevremovcu biće finansirana sa 2.008.464 dinara.
Mišarci su podržali sledeće predloge: uređenje puta prema igralištu 1.078.000 dinara, sređivanje centra sela 100.000 dinara, radovi na groblju i kapeli 200.000 dinara, pomoć školi 150.000 dinara, pomoć crkvi 300.000 dinara, izgradna pomoćnih terena na igralištu 450.000 dinara.
Mesna zajednica Orašac ima u planu kupovinu površinske vage od 10 tona i za taj posao ima 530.000 dinara. Predviđeno je nasipanje prostora oko vage gde će biti utrošeno 60.000 dinara.

Оставите одговор