Akademija Strukovnih studija u Šapcu bila je domaćin Druge Međunarodnu konferencije „Globalni izazovi kroz prizmu ruralnog razvoja u sektorima poljoprivrede i turizma“. U amfitetaru Odseka za poljoprivredno-poslovne studije i turizam predstavljeni su naučni radovi profesora iz 16 zemalja, Holandije, Ukrajine, Poljske, Rumunije, Mađarske, Rusije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Jermenije, Albanije, Moldavije, Hrvatske, Češke, Slovenije i Srbije.

Pozdravljajući okupljene predsednica Akdemije dr Svetlana Karić govorila je rezultatima u proteklih godinu dana, akreditaciji sedam studijskih progrma, od čega su tri na Odseka za poljoprivredno-poslovne studije i turizam. Akademija je dobitnik Velike zlatne medalje za kvalitet rada na Sajmu obrazovanje u Novom Sadu.

Konferencija je organizovana sa ciljem povezivanje teorije i prakse, sa ciljna grupa su mladi do 40 godina, žene preduzetnice, žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i osobe ometene u razvoju. U okviru konferencije na Odseku za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, organizovan je i sajam sa štandovima koji nudi proizvode domaće radinosti, čiji su izlagači privatna i pravna lica.

Partneri zajedničke konferencije su Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Elixir Zorka i Turistička organizacije grada Šapca, a ulogu koorganizatora imaju Univerzitet   Adriatic iz Bara, Univerzitet u Bijeljini, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja, Razvojna Akademija Poljoprivrede Srbije, Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Fakultet za biofarming Bačka Topola i Agronomski fakultet Čačak.