Grad Šabac i Grad Sombor partneri su na regionalnim projektu ,,Age+”, koji ima za cilj podršku starijim osobama kroz međugeneracijske aktivnosti, izgradnju zajednica koje su prilagođene potrebama rastuće populacije starijih od 65 godina i jačanju kapaciteta u oblastima socijalne zaštite, zdravstva i nege.

– Grad Šabac je u poslednje dve i po godine učinio znatne pomake u poboljšanju socijalnog statusa starijih, gde naročito treba istaći da smo obezbedili besplatan javni prevoz na teritoriji grada Šapca za sve sugrađane starije od 65 godina. Projektom ,,Age+” podstaći ćemo veće učešće starijih osoba u dijalogu sa donosiocima odluka, povećanje kapaciteta pružalaca usluga kroz obuke i studijske posete, povećanje ponude usluga podrške starijima kroz međusektorsku saradnju, veću vidljivost starijih u društvu, povećanju svesti o njihovim potrebama i smanjenje diskriminacije po osnovu starosti. Zajedno sa kolegama iz Sombora aktivno ćemo raditi za dobrobit naših najstarijih sugrađana i verujemo dodatno unaprediti njihov položaj – naveo je gradonačelnik Šapca dr Pajić.

 

Foto: Printscreen/fb gradonačelnik Šapca