Nakon Javnog poziva za sufinansiranje projekata od javnog interesa na teritorijo Ljubovije „Udružimo se“, Komisija za dodelu sredstava po Javnom pozivu sačinila je rang listu i predlog projekata za sufinansiranje.

Projekat „Uređenje fasade i Doma kulture u Uzovnici“ ocenjen je sa 94.08 bodova (projekat vrednovan sa 5 bodova više jer je podnet od strane ranjive grupe i dovodi do poboljšanja položaja pripadnika istih).
Projekat „Investiciono održavanje objekta naseljenog mesta Lonjin“ ocenjen je sa 91,6 bodova.

Ostali projekti nisu vrednovani jer je dokumentacija bila nekompletna ili je problem bio sa objektima koji nisu u javnoj svojini.

Na osnovu predloga stručnog tela(komisije), predsednik opštine Ljubovijs donosi odluku o sufinansiranju projekata u sprovođnju Javnog poziva „Udružimo se“.

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.