Stambeni i poslovni objekti na području opštine Mali Zvornik , koji nisu imali adresu, dobili su nazive ulica i kućne brojeve, čime je 2020. godine ažuriran Adresni registar opštine Mali Zvornik. Nove nazive dobilo je 186 ulica i 59 zeselaka, a kućne brojeve oko 4500 objekata.

Odlukom Vlade Republike Srbije, na ime nabavke i postavljanja tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, opštini Mali Zvornik opredelilo je 1.200.000 dinara za realizaciju poslednje faze procesa ažuriranja Adresnog registra. Ostatak sredstava za ovu namenu obezbeđen je iz nagradnog fonda Vlade Švajcarske, koji je opština Mali Zvornik osvojila u okviru projekta reforme poreza na imovinu.

Građani su obavešteni da je troškove označavanja ulica u procesu ažuriranja Adresnog registra na sebe preuzela lokalna samouprava, a kada se obeležavanje objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima vrši po zahtevu stranke, prema članu 23. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru, vlasnik objekta je u obavezi da obezbedi nabavku i postavljanje kućnih brojeva na objektima i katastarskim parcelama, prema Rešenju katastra.

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.