U toku je Konkurs za izbor programa i projekata od javnog interesa za mlade koji se finansiraju sredstvima iz budžeta grada Šapca. Programi se odnose na sledeće oblasti: zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca kvalitet i mogućnost za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnost mladih aktivno učešće mladih žena zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih
podrška društvenom uključivanju mladih iz osetljivih društvenih grupa
mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih sistem informisanja mladih i znanje o mladima korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja. Prijave se podnose Komisiji za izbor programa i projekata od javnog interesa za mlade na teritoriji grada Šapca, na posebnom obrascu (dostupan na sajtu grada Šapca ili se preuzima u Kancelariji za mlade grada Šapca, ul. Gospodar Jevremova 12). Konkurs je otvoren do 05. aprila, a više informacija je dostupno na sajtu www.sabac.rs