Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor uputila je hitan dopis Upravnim okruzima da se počev od četvrtka 07. oktobra do ponedeljka 11. oktobra pojača intenzitet koordinisanih nadzora republičkih inspekcija i komunalne inspekcije /milicije, o čemu su gradonačelnici gradova, predsednici opština i rukovodioci inspekcijskih službi odmah obavešteni, kako bi se sačinio plan nadzora za produženi vikend. I dalje postoji obaveza dostavljanja izveštaja o održanim manifestacijama sa preko 500 ljudi.

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima republičkih inspekcijskih službi i inspekcijskih službi lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga, a u kontrole su uključeni svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi.

Izveštaji o sprovedenim kontrolama svakodnevno se dostavljaju Mačvanskom upravnom okrugu. Svaki inspektor u svom inspekcijskom nadzoru dužan je da se nadziranom subjektu legitimiše, čak i pre nego što nadzirani subjekt zatraži /osim u slučajevima prikrivene kupovine .

Od četvrtka 07. oktobra do ponedeljka 11. oktobra kontrolisano je 886 objekata, a u nadzoru je učestvovalo 114 inspektora. Tokom nadzora protivepidemijskih mera inspektori su utvrdili sedam nepravilnosti koje se odnose na ograničeno radno vreme, ličnu zaštitnu opremu korisnika, fizičku distancu – barijeru i korona redar. Za utvrđene nepravilnosti izrečene su sledeće mere: jedan nalog od 300.000 dinara, jedan nalog od 150.000 dinara, pet naloga od po 30.000 dinara i dva naloga od po 5.000 dinara.