Radna grupa za suzbijanje virusa Kovid 19 uputila je dopis Upravnim okruzima da se dostavi spisak manifestacija na teritoriji Upravnog okruga sa uslovima pod kojima se manifestacija može održati, radi održavanja visokog nivoa zaštite od širenja Kovid 19.
Postupajući po dobijenom nalogu Mačvanski upravni okrug je obavestio Radnu grupu da su u periodu od 23. do 30.avgusta 2021.godine održane dve manifestacije: Veče kupovine 27.avgusta u Šapcu i Gospojinski vašar 28. avgusta u Loznici. Gradska uprava Šabac dostavila je izveštaj da je na manifestaciji Veče kupovine bio angažovan jedan komunalni inspektor koji je obavio četiri nadzora.Gradska uprava Loznice dostavila je izveštaj da je na manifestaciji Gospojinski vašar bilo angažovano dva komunalna inspektora, koji su izvršili 15 nadzora. Tokom sprovedenih nadzora nisu doneta rešenja o otklanjanju nedostataka, nije izdat ni jedan prekršajni nalog i nije podneta ni jedna prekršajna prijava.
Od petka 27. avgusta do ponedeljka 30. avgusta kontrolisano je 679 objekata, a u nadzoru je učestvovalo 49 inspektor.Tokom nadzora protivepidemijskih mera inspektori nisu utvrdili nepravilnosti.