U cilju nastavka aktivnosti za realizaciju Projekta Regionalne komunalne deponije „Eko Tamnava“ u Osečini je u održana javna rasprava, povodom izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta. Domaćin skupa bio je Nikola Tomić, predsednik opštine Osečina. U radu su učestvovali načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac, predsednici opština Krupanj, Ivan Isailović, Ljubovija Milan Jovanović, Mali Zvornik, Zoran Jevtić, predsednik Skupštine grada Loznica Milena Manojlović Knežević, direktor preduzeća,“Eko-Tamnava“ Zoran Petrović i predstavnik Instituta CIP kao obrađivača, Gorica Aleksić Milosavljević.
U opštini Osečina planirana je izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta, za komunalni otpad sa područja opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, s tim da se prikupljeni otpad neće odlagati u Osečini, već se planira njegov tranzit za Regionalnu deponiju u Ubu.