Za izgradnju i razvoj međunarodnog putničkog pristaništa u Šapcu, Agencija za upravljanje lukama obezbedila je četiri miliona dinara da se ove godine realizuje projekat, a do kraja sledeće godine planirano je da država uloži velika novčana sredstva u izgradnju. Šabac će pored Sremske Mitrovice biti jedini grad u Srbiji koji će imati međunarodno putničko pristanište na reci Savi, istaknuto je na sastanku gradonačelnika Šapca dr Aleksandar Pajić i direktora Agencije za upravljanje lukama Vuka Perovića.

– Šabac ima velikih geografskih potencijala za razvoj turizma. Kroz naš grad protiče međunarodna reka Sava koja je plovna najvećim delom svoga toka. Želimo da iskoristimo ovaj potencijal. Dogovorili smo da Šabac bude jedna od tačaka međunarodnog putničkog pristaništa. Time ćemo dodatno razviti turizam i ekonomiju u našem gradu. Postoji zajednička volja našeg grada i Agencije za upravljanje lukama za realizaciju ovog projekta. Izgradnjom putničkog pristaništa, kao i autoputa Ruma – Šabac, novog mosta preko Save i brze saobraćajnice do Loznice, zagarantovano je da će Šabac vrlo brzo postati Grad budućnosti”, istakao je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.

Direktor Agencije za upravljanje lukama istakao je da je Agencija prepoznala poslovne i turističke potencijale grada Šapca.

– Ovo je drugi grad na Savi koji ćemo otvoriti za međunarodni rečni putnički saobraćaj. Na taj način približićemo turistima mogućnosti koje nudi reka Sava ali i podstaći uspostavljanje linijskog saobraćaja između Šapca i Sremske Mitrovice. U narednom periodu uložićemo sredstva u tehničku dokumentaciju i izgradnju infrastrukture pristaništa. Očekujemo da će pristanište biti završeno do kraja iduće godine, kako bismo ga pustili u operativan rad u sezoni 2023. Pored toga, intenziviraćemo saradnju sa gradskim rukovodstvom jer želimo da Šabac postane posećena nautička destinacija – naglasio je Vuk Perović.

Dodao je da je Agencija započela definisanje mreže marina na Dunavu i Savi i da će Šabac zahvaljujući svojim prirodnim odlikama i kulturno – istorijskim znamenitostima biti razmatran kao jedna od mikrolokacija.