Ministarstvo zdravlja obaveštava javnost da su u cilju smanjenja stope anksioznosti i depresije u uslovima socijalne izolacije kao i destigmatizacije u vezi sa virusom KOVID – 19. otvorene nacionalne telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima kojima je potrebna.

Telefoni za psihosocijalnu pomoć građanima su: 0800 309 309

Kao i posebni telefoni Instituta za mentalno zdravlje: 063 729 8260 ( za mlade i roditelje dece do 18 godina) i 063 1751150 ( za osobe starije od 18 godina)

Putem navedenih brojeva telefona stručna lica će savetodavnim radom sa svim zainteresovanim licima (osoba u izolaciji i karantinu, porodicama zaraženih osoba zdravstvenim radnicima i saradnicima) pružanjem podrške kao i adekvatnih informacija o načinima prevazilaženja stresa i anksioznosti doprineti očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima epidemije i vanrednog stanja.