Dobro mentalno zdravlje i pozitivan stav mogu vam pomoći da se lakše nosite sa pretnjom i neizvesnošću koju pojava Kovid-19 virusa stvara.

Informisanost
Koristite samo tačne informacije iz legitimnih izvora jer su takve informacije ključne za izbegavanje straha i panike koje dezinformacije mogu da stvore.

Postavite ograničenja vezana za količinu informacija o Kovid-19
Postavite ograničenja na to koliko i šta čitate vezano za Kovid-19. i na taj način stavite akcenat na sopstveni život i na stvari kojima možete da upravljate.

Vodite računa o sebi
Brinite o sopstvenom zdravlju.
Nakon izbijanja pandemije Kovid-19 fokusirajte se na stvari na koje možete da utičete (poput dobre lične higijene). Sprovodite svakodnevnu rutinu i uobičajene dnevne aktivnosti (hranite se pravilno, dovoljno spavajte, bavite se stvarima koje vas ispunjavaju).

Pružite podršku i pomoć ljudima iz vašeg okruženja
Održavanje kontakata sa porodicom i prijateljima može vam pomoći u borbi sa anksioznošću koju pojava Korona virusa izaziva. Iako se samoizolacija kao mera prevencije može činiti zastrašujućom imajte na umu da je to samo privremeno i da postoji mnogo načina da se digitalno povežete sa drugim ljudima (društvene mreže).

Zadržite pozitivan stav o životu
Fokusirajte se na stvari koje su pozitivne u vašem životu. SZO preporučuje da se šire priče i iskustva ljudi koji su se oporavili nakon oboljevanja od Kovid 19 ili podržavali osobu koja se razbolela i ozdravila.

Priznajte svoja osećanja
Normalno je da se osećate prenapeto, stresno, anskiozno i uznemireno. Svoja osećanja možete zapisivati u svoj lični dnevnik, razgovarati sa nekim o tome, raditi nešto kreativno ili baviti se meditacijom.

Odvojte vreme da razgovarate sa vašom decom o pandemiji Kovid 19
Veoma je važno da sa decom razgovarate i da ih zaštitite od stresa i histerije koju izaziva pojava Kovid 19 na način na koji ona mogu da razumeju. Razgovarajte sa njima i o sopstvenom stresu kako bi i oni sami naučili kako da se nose sa njim.

Potražite stručnu pomoć
Pridržavajte se zaštitnih i preventivnih mera koje su osmislili kvalifikovani zdravstveni radnici i saradnici. Ako ovo sve ne može da vam pomogne razmislite da potražite stučnu medicinsku pomoć.

 

Foto: Printscreen/zdravlje.gov.rs