Savet za zdravlje grada Šapca objavio je Javni poziv za podnošenje zahteva za finansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2019. godini. Pravo na finansiranje jednog pokušaja vantelesne oplodnje mogu da ostvare punoletni i poslovno sposobni žena i muškarac koji vode zajednički život u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porodični odnosi – supružnici, odnosno vanbračni partneri koji su imali tri pokušaja vantelesne oplodnje bez živo rođenog deteta u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je troškove snosio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Pravo na finansiranje jednog pokušaja vantelesne oplodnje imaju i lica koja nemaju obavezno zdravstveno osiguranje, kao i lica koja su odbijena kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pravo na finansiranje jednog pokušaja vantelesne oplodnje ostvaruje se u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije, u kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira program vantelesne oplodnje. Troškovi postupka vantelesne oplodnje odobravaju se u visini od 300.000 dinara za jedan pokušaj i isplaćuju se u jednokratnom iznosu, dok se ne utroše sredstva planirana u budžetu grada Šapca za tekuću budžetsku godinu.

2 thoughts on “Za vantelesnu oplodnju parovima po 300.000 dinara”

Оставите одговор