Grupa građana iz Nakučana preložila je: proširenje mreže ulične rasvete na linijama gde postoji mogućnost 90.000 dinara, pomoć izgradnji parohijskog doma 100.000 dinara. Završetak uknjižbe dela groblja – Šešića mala 50.000 dinara. Zemljani radovi na putu Nakučani – Pejinović 50.000 dinara. Šljunčenje puta Lazin dućan – Brod i šljunčenje ostatka malskih puteva 400.000 dinara. Sređivanje svlačionice na terenu FK Rankovac 50.000 dinara. Završetak kapele na groblju – Strojica mala 50.000 dinara.
Lipolištani su na referendumu dali glas za popravku atarskih puteva, koji će koštati 467.494 dinara. Sređivanje Malog groblja, izgradnja poljskog WC-a, postavljanje česme i krčenje dela parcele 120.000 dinara. Pomoć crkvi za unutrašnje radove 300.000 dinara.
U Slepčeviću su meštani izglasali: asfaltiranje Kitoške ulice sa 1.000.000 dinara. Održavanje groblja 150.000 dinara. Rekonstrukcija trafo stanice u ulici kralja Petra prema Duvaništu 1.000.000 dinara. Pomoć FK Omladinac 100.000 dinara. Popravka krova na staroj školi 133.000 dinara. Pomoć KUD – u 40.000 din.

Оставите одговор