Opština Ljubovija i ove godine sprovešće projekat od javnog interesa pod nazivom “Udružimo se” u saradnji sa švajcarskom  organizacijom Helvetas Swiss Intercooperation SRB. Projekat je u okviru podrške Programa “Reforma poreza na imovinu”, a ima za cilj uređenje javnih površina na teritoriji opštine Ljubovija.
Projekat “Udružimo se” jeste način da lokalna samouprava proaktivno uključi principe dobre uprave i da na neposredniji način ostvari saradnju sa poreskim obveznicima. Ovim će građanima biti omogućeno učestvovanje u rešavanju dela potreba lokalnih zajednica u saradnji sa Opštinskom upravom.
Opština Ljubovija organizovaće sastanke i poziva sve zainteresovane građane da prisustvuju i uzmu aktivno učešće u projektu “Udružimo se”. Sastanci će biti održani u sredu, 19. juna i u petak, 21. juna, u zgradi Opštinske uprave na trećem spratu sa početkom u 14 časova, radi informisanja i određivanja kriterijuma za navedeni projekat.