Kancelarija za mlade grada Šapca učestvovala je u Beogradu na Radnom sastanku povodom razvoja Indeksa blagostanja mladih. Radni sastanak su organizovali Ministravo turizma i omladine, Populacioni fond Ujednjenih nacija i Fondacija Ana i Vlada Divac. Tema sastanka je bila unapređenje i prikupljanje podataka i isticanje značaja koje Indeks blagostanja mladih predstavlja za lokalne samouprave. Ovaj indeks omogućiće sveobuhvatno godišnje praćenje napretka u realizaciji ciljeva i mera Strategije za mlade 2023-2030 na svim nivoima, koji će doprinositi unapređivanju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.  Kanceleriju za mlade je predsvaljala koordinatorka Mirjana Janjić.