Poglavar Srpske pravoslavne crkve  Porfirije je u Vaskršnjoj poslanici ukazao na pokušaje istorijskog revizionizma i da se srpski narod, žrtva višestrukog genocida i etničkog čišćenja, proglasi za počinioca genocida.

– Zbog toga danas snažno podižemo svoj glas i ukazujemo na apsolutnu neistinu i pokušaj nebivalog istorijskog revizionizma, u kome se nastoji da prostom inverzijom srpski narod, žrtva višestrukih genocida i etničkog čišćenja, bude proglašen za počinioca genocida – rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski ukazao je u poslanici da u vreme vaskršnjeg slavlja plač razdire grudi mnogih naroda, među kojima i srpski, a da je nasilje prisutno i mimo ratova.

– U vremenu u kojem živimo ni odsustvo rata – a rat je nažalost vazda tu, nije garant istinskog mira, zločini i nasilje su postali deo svakodnevice – konstatovao je patrijarh Porfirije.