Prva konstitutivna sednica Saveta za unapređenje položaja starijih u lokalnoj zajednici održana je u Gradskoj kuci. Na poslednjoj sednici Graskog veća doneto je rešenje o obrazovanju Saveta sa ciljem pokretanja inicijative za unapređenje saradnje sa gradskim organima, stručnim, humanitarnim i strukovnim organizacijama. Savet čine predstavnici Udruženja penzionera, invalida rada, Gerontološkog centra, Centra za socijlani rad, udruzenja građana koje se bavi problemima starijih osoba u ruralom području i najstariji odbornik u skupštini grada. Prvi od zadataka je donošenje lokalog akcionog plana za unapređenje položaja strijih na području Šapca.