Policijska uprava Šabac organizovala je Dan otovorenih vrata, sa ciljem promovisanja policijske profesije, unapređenje i razvoj boljih odnosa za građanima i zajednicom. Najmlađi Šapčani imali su brojna pitanja za službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, ali su i pokazali interosovanje za bavljenje ovim poslom. Sa radom saobraćajne policije, vatrogascima spasiocima, forenzičarima i policajcima koji obezbeđuju skupove i umtakmice upoznali su se šabački predskolci, ali i drugi zainteresovani građani.