Šabac je pored Niša, Novog Sada, Pirota, Beograda, Subotice i Pančeva imao predstavnika na obuci, koja je održana u okviru projekta „Zdravlje mladih ispred profita“. Reč o je višegodišnjem programu CZOR-a, usmeren na promociju prava mladih i održivi socio-ekonomski razvoj, kroz smanjenje štetnog dejstva alkohola na razvoj mladih. Kako je istakla Mirjana Janjić, koordinatorka Kancelarije za mlade, od velikog značaja su bile edukacije za koordinatore, omladinske radnike i predstavnike nevladinih organizacija.