U okviru programa „Znanjem do posla“, hotel „Sloboda“ iz Šapca ugostio je regionalni sastanak „Lokalna politika zapošljavanja – partnerstva zasnovana na potrebama zajednice“, koji je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština/SKGO i projektom „Znanjem do posla – E2E“, uz podršku Vlade Švajcarske. Na sastanku su predstavnici relevantnih institucija, stručnjaci, lokalni lideri i predstavnici zajednice, razgovarali o važnosti međusektorske saradnje u kreiranju politika zapošljavanja i partnerstvima koja bi podržala potrebe lokalnih zajednica. Učesnici sastanka su takođe predstavili rezultate različitih mera i projekata sprovedenih u
prethodnom periodu u cilju unapređenja stanja na lokalnim tržištima rada i analize koje u svom fokusu imaju jedinice lokalne samouprave i agencije za zapošljavanje koje su aktivne na tržištu rada u Republici Srbiji.
– Kroz ovaj program, zajedno radimo na kreiranju održivih puteva za zapošljavanje pre svega mladih, ali i drugih lica, posebno iz ranjivih kategorija. Partnerstva zasnovana na potrebama zajednice su ključna, jer nam omogućavaju da stvaramo relevantne programe i politike koje zaista donose promene. Naša misija je jasna – pružiti podršku unapređenju zakonodavnog i strateškog okvira politike zapošljavanja, ali i podizanju kapaciteta relevantnih aktera. Radujem se diskusiji na ovom sastanku i verujem da ćemo zajedno pronaći inovativne načine kako da ostvarimo tu misiju –
istakla je Milena Janković, zamenik direktora projekta „Znanjem do posla“

Svrha ovog sastanka jeste razmena iskustava učesnika u planiranju i sprovođenju intervencija u oblasti zapošljavanja, kao i podsticanje daljeg razvoja partnerstava na lokalnom nivou u cilju pružanja što boljeg odgovora na potrebe lokalnog tržišta rada prilikom sprovođenja lokalnih politika zapošljavanja. Tokom sastanka, predstavljena je realizacija lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja u periodu 2021-2023. godina, i razmatrani su izazovi u kreiranju lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja, posebno imajući u vidu zahteve Zakona o planskom sistemu

Republike Srbije iz 2018. godine, sa ciljem pronalaženja održivih rešenja koja će podržati podizanje zapošljavanja na lokalnom nivou. Očekuje se da će ovaj skup generisati ključne inicijative koje će doprineti razvoju zajednice i pružiti bolje perspektive u oblasti zapošljavanja.

– Ministarstvo je organizovanjem ovog sastanka potvrdilo spremnost i posvećenost zajedničkom radu na daljem razvoju i unapređenju politika zapošljavanja kako na nacionalnom, tako i na
lokalnom nivou. Raduje nas činjenica da na tržištu rada u poslednjih nekoliko godina imamo pozitivna kretanja. Mere aktivne politike zapošljavanja mogu imati svoj pun efekat ukoliko su u
skladu sa potrebama lokalnih tržišta rada i zato je podsticanje razvoja lokalne politike zapošljavanja među našim prioritetima –  istakla je Dragica Ivanović iz Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prikupljeni predlozi i sugestije jedinica lokalnih samouprava, agencija za zapošljavanje i organizacija civilnog društva, biće uzeti u obzir prilikom izrade novog Akcionog plana za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

 

Foto: Nikola Milovanović