U okviru aktivnosti utvrđenih Planom za uključivanje građana u procese donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava opštine Ljubovija i preuzetim obavezama iz Memoranduma o razumevanju potpisanim sa HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, realizovani su konsultativni sastanci, gde se moglo diskotovati sa građanima. Prenosimo neka od pitanje sa prvog sastanka

Goran Lukić, predstavnik neformalne grupe građana iz mesne zajednice Uzovnica, koji su prethodne dve godine su učestvovali u projektu Udružimo se, dao je predlog da se pronađe način da stručne službe Opštinske uprave opštine Ljubovija pomažu građanima prilikom pisanja specifikacija radova i budžetiranja projekata. Predlog je usvojen, pre svega, imajući u vidu dosadašnje probleme sa kojima su se suočavali građani prilikom pisanja projekata.

Predstavnica Skupštine stanara u Azbukovačkoj ulici, Svetlana Šišić postavila je pitanje da li moguće finansirati projekat koji se odnosi na saniranje betonske podzide kod garaža u prizemlju zgrade. Predstavnici opštine su istakli, da imajući u vidu da je u pitanju javna svojina opštine, postoji mogućnost za finansiranje ovakvog projekta.

Nemanji Savića iz mesne zajednice Lonjin je interesovalo na koji način građani mogu proveriti da li objekat ili parcela ispunjavaju propisane uslove u pogledu vlasništva. Dobio je odgovor da građani mogu dobiti sve potrebne informacije od imovinsko pravne službe Opštinske uprave opštine Ljubovija i Tima za sprovođenje aktivnosti.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.

Foto: Printscreen/tolj.rs