Trening Socijalna inkluzija Udruženje studenata sa hendikepom Beograd i Kancelarija za mlade grada Šapca u velikoj sali Kulturnog centra organizovali su interaktivnu radionicu.
Učestvovali su mladi iz Udruženja Caritas, Ustanove za decu i mlade „Kuća dobre volje“, Udruženje Volonterski centar, Udruženje dece sa autizmom Šabac, Udruženja da budemo svi jednaki, defektolozi, personalni asistenti, volonteri Kancelarije za mlade grada Šapca. Polaznicima su uručene zahvalnice za doprinos aktivnostima Kancelarije za mlade. Cilj radionice je podrška mladima i porodicama, podizanje svesti o različitosti i stvaranje inkluzivnog društva.