Prema podacima Unicefa, siromaštvo je jedan od glavnih faktora iza dečijih brakova. Određen broj roditelji veruju da će brak osigurati budućnost njihovih ćerki i da je takva odluka u najboljem interesu. U nekim porodicama devojčice se smatraju za ekonomski teret, robu, sredstvo za izmirenje porodičnih dugova ili razmirica.

Neki od starih običaja, kao što je miraz ili kupovina mlade mogu uticati na život devojčice, naročito ako porodice
mogu dati manji miraz za mlađe neveste. Do dečijih brakova ne dolazi samo u siromašnim porodicama i ne udaju sve siromašne porodice svoje ćerke rano. Plaćanje mlade može staviti dete pod pritisak da ostane u braku jer njena porodica možda neće moći ili neće želeti da vrati novac koji je dobila. Postoje brojni primeri koji ilustruju tretiranje
dece kao robe, kao nečega što ima određenu vrednost i što se može posedovati i  trampiti za robu, novac ili stoku od strane njihovih roditelja, supružnika i supružnikove porodice, ili što se može koristiti za rešavanje imovinskih sporova.

Kako naglašava Unicef, siromaštvo se vidi kao primarni ekonomski faktor za rane brakove u romskoj zajednici. U mnogim
slučajevima, rani brak je još jedan mehanizam za borbu protiv siromaštva. Mnogi siromašni roditelji su primorani da udaju ćerke dok su još u ranom uzrastu kako bi olakšali sopstvene
ekonomske poteškoće. Ćerka napušta dom kada se uda, tako da brak smanjuje broj izdržavanih osoba u porodici. U pojedinim emljama na Balkanu, postoji običaj da mladoženja, koji radi u inostranstvu, po povratku kući nađe mladu koju će povesti sa sobom. To je
naročito poželjan ishod za porodice koje se suočavaju sa ekonomskim poteškoćama. Deluje da su slični stavovi prisutni i na Kosovu, uz dodatak mladih žena koje su glave domaćinstava i koje veruju da bi im brak pomogao da se pobrinu za svoje porodice. U Crnoj Gori je veoma važan ekonomski momenat, odnosno kupovina mlade, naročito u romskim zajednicama koje žive u krajnjem siromaštvu. Cena mlade se kreće od 200 pa do 4.000 evra.

Pripremile: Dragana Kojić i Biljana Brezić

Foto: Nenad Rankić/ fb neskebezgreske