Opština Vladimirci dobila grantove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizaciju projekta „Moj vrtić – vrtić za svu decu“, kroz inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Kroz ovaj projekat Opština Vladimirci u saradnji sa partnerima: Predškolskom ustanovom „Suncokreti“ Vladimirci, Crvenim krstom Vladimirci, Centrom za socijalni rad opštine Vladimirci i Domom zdravlja Vladimirci će deci iz društveno osetljivih grupa stvoriti uslove da imaju jednake mogućnosti za učenje i razvoj, kao i sva druga deca. Predviđene aktivnosti su u trajanju od tri godine, a prvom godinom realizacije obuhvaćeno je ukupno 25 dece iz Zvezda, Mehovina, Krnića i Vladimiraca.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja uz pomoć zajma Svetske banke. Cilj projekta je unapređivanje dostupnosti kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svako dete od rođenja do 6,5 godina, sa osvrtom na decu iz socijalno i ekonomski ugroženih društvenih grupa.