Šabac se nalazi na raskrsnici sedam državnih puteva i spada u najrizičnije gradove, kada je reč o saobraćaju. I pored velike frekvencije vozila, u prošloj godini je evidentirano manje nezgoda, odnosno zabeleženo je smanjene za 13 odsto, gde poginulo je 12 lica, što je manje nego 2019. Nijedno dete nije stradalo u udesima. Saobraćajna policija apeluje na vozače, da poštuju propise, jer se samo na taj način mogu stvoriti adekvatni uslovi za bezbedno obavljanje saobraćaja.

– Stepen motorizacije u Šapcu je veći nego u Beogradu, što govori i statsitika da je 529 registrovanih vozila na 1000 stanovnika. Preventivne mere, ali i represivne koje sprovodi saobraćajna policija su dale dobre rezultate – kaže predsednik Tela za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju grada Šapca Nemanja Pajić.

Na teritori grada Šapca živi 115.000 stanovnika. Najizraženije guzve, kada i dolazi do saobraćajnih nezgoda su pre podnevni i popodnevni sati. Prisustvo patrola policije na najprometnijim saobraćajnicima je od velike koriste, što pokazuje i izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja za 2020 godinu.