Kako bi primena Uputstva koje je dostavila Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor i Radna grupa za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Covid 19 po;ela da se primenjuje, načelnik Mačvanskog okruga Vladan Krasavac organiyoavao je sastanak sa šefom Odseka za sanitarni nadzor, načelnikom Odeljenja republičke tržišne inspekcije, koordinatorom republičke poljoprivredne inspekcije, načelnikom Odeljenja republičke veterinarske inspekcije, načelnikom Odeljenja inspektorata za rad, republičkim turističkim inspektorom sa sedištem rada u Šapcu i načelnikom Odeljenja za inspekcijske i komunalno stambene poslove Gradske uprave Šabac. Na sastanku je konstatovano da samo zajedničkim delovanjem svih državnih organa može se postići efekat borbe protiv širenja virusa Covid 19. U Uputstvu je navedeno za koje objekte i događaje se vrši kontrola primene protivepidemijskih mera i koji su to objekti i događaji sa stanovišta procene rizika određeni kao visokorizični.