Mačvanski okrug je u potpunosti spoveo preporučene mere Republičkog kriznog štaba i nadležnih institucija u borvi protiv Covida 19, ocenjeno je na Sednici okruga, koja je održan uz prisutvo predstavnika lokalnih samouprava. Četvrta sednicu okruga kojom je rukovodio načelnik Vladan Krasavac, protekla je u rezimeu preduzetih koraka opština i gradova vezanih za trenutnu epidemilošku situaciju, kao i predlogu mera do kraja godine. Na Sednici je napomenuto da su predstavnici Macvanskog okruga bilu u stalnoj komunikaciji sa Republičkim kriznim štabom, zdravstavenim ustanovama, Zavodom za javno zdravlje i Policijskom upravom. Tokom vanrednog stanja, ali i tokom drugog pika Korona virusa, praćena je situacija u domovima za stara lica u Šapcu, Slepčevicu, Tršiću i Krupnju, graničnim prelazima na reci Drini sa susednom BIH, kao i Centru za azil u Banji Koviljači.