Seoski turizam je vrlo značajan za našu zemlju. Ministarstvo poljoprivrede sa svojim fondovima, odnosno konkursima za podsticajna sredstva, poslednju deceniju se okrenulo prema domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom. Potom se Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pridružilo kreditnim sredstvima, kao i strane asocijacije, a bilo je slučajeva da su i ambasade pomagale razvoj seoskog turizma u Srbiji.

Ponuuda je raznolika, a izdvajaju se domaćinstva koja su ponudu prilagodila potrebama porodice. Imamo domaćinstava koja su se okrenula porodicama sa decom, pa su im i sadržaji takvi. Ima i onih koja su nešto jeftinija, za masovnije posete planinara i organizovanih grupa, a postoje i veoma ekskluzivna domaćinstva, koja imaju smeštaj od 1.200 dinara za pun pansion, pa do 5.000 dinara, koja imaju praktično hotelsku ponudu.