Ministarstvo zdravlja i UNOPS podržali su Zavod za javno zdravlje, kao jednu od 24 institucije koje se bore protiv COVID-19, finansiranjem zapošljavanja kroz Projekat „EU SHAI – Podrška zapošljavanju iz sredstava EU“, sa 5.349.247,92 dinara. Projektom je planirano zapošljavanje dva lekara, dva sanitarna/viša sanitarna tehničara, tri laboranta na period od 6 meseci. Bruto plate predviđene Projektom su: za lekara 126.285, 26; za sanitarnog tehničara 92.425,88; laboratorijskog tehničara 89.755,76 dinara.