Članovi Republičkog Kriznog štaba na konferenciji za novinare su istakli da nema nove strategije u borbi protiv koronavirusa i da je strategija u čitavom svetu ista i bazira se na dobro poznatim preventivnim merama – nošenje maski, držanje fizičke distance i pranje ruku. Strategija se svodi na mere koje lekari stalno ponavljaju. Može da bude obavezujuća, preporučena, sa raznim drugim restriktivnim merama koje se opet svedu na jedno te isto.