Overa dokumenata za upis u srednje škole i fakultete obavlja se u svih 198 javnobeležničkih kancelarija širom Srbije. Javni beležnici su dužni da overu potpisa i prepisa ili fotokopija za potrebe upisa obave besplatno, ukoliko se taj posao obavlja u radno vreme, od 9 do 17 sati radnim danima. Ovo je vec postala praksa, kako su za overu dokumenata obavezu preuzeli notari.
Prema podacima JKS, prošle godine, od 1. juna do 15. jula urađeno je više od 122.000 besplatnih overa. Zakonom je predviđeno da i same obrazovne ustanove imaju mogućnost da izdaju kopiju, ali ih mali broj koristi.