Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević posetio je Osnovnu školu u Majuru, gde su u toku radovi na izgradnji fiskulturen sale, potom Poljoprivrednu školu sa domom učenika, gde je razgovarao sa direktorima svih obrazovnih ustanova iz grada, kao i Visoku vaspitačku školu, koja je od prošle godine u sastavu Akademije strukovnih studija. Šarčević je svecano u Poljoprivrednoj školi otvorio Dom učenika, za koji je Ministartvo prosvete izdvojilo 100 miliona dinara za dogradnju i opremanje, čime su smeštajni kapaciteti prošireni sa 70 na 110 mesta.