Građani Srbije od juče mogu i telefonom da se prijave za pomoć Vlade od 100 evra. Broj telefona kontakt-centra je 0800 101 100. Prijavljivanje će trajati do 5. jun, kako putem telefona, tako i preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs. Pomoć u dinarskoj protivrednosti 100 evra juče je uplaćena na račune milion penzionera, a ostalima će sukcesivno biti uplaćivana, na svakih pet dana. Punoletni građani koji žele da dobiju pomoć dostavljaju jedinstveni matični broj , broj važeće lične karte, naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun. Korisnici novčane socijalne pomoći ne treba da se prijavljuju za pomoć jer će im ona automatski biti uplaćena.