Popunjavanjem poreske prijave kojom se naplata poreza odlaže do 2021. godine i otvaranjem namenskog računa za uplatu tri minimalca, privrednici u Srbiji stiču pravo na pomoć, koju je država namenila zbog posledica vanrednog stanja i pandemija virusa korona.
Knjigovođa i poslovni savetnik Aleksandar Vasić ističe da će firme za zaposlena radnike koje su imali u martu, aprilu i maju mesecu imati mogućnost korišćenja paketa mera koji podrazumeva i tri minimalca u visini od 30.000 dinara. Privrednici u Srbiji mogu da se prijave za odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade nakon sto je Vlada Srbije usvojila Uredbu kojom su najavljene mere stupile na snagu, ukoliko od 15. marta nisu smanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade se pomera do 04. janaura 2021. i firme će imati mogućnost da te obaveze plaćaju maksimalnio na 24 rate. Pored ove mere, porez na dobit preduzeća se takođe može odložiti na tri meseca, ali i porezi sa doprinosima za preduzetnike.
Do 30. aprila firme koje imaju zaposlene dužne su da podnesu prvu poresku prijavu za obračun zarada, bez obira da li se obračun odnosi na mart ili april, u kojoj će kao datum plaćanja biti naveden 04. janura naredne godine, time će im poreske obaveze biti odlozene, i na taj način time obaveštavaju državu da žele da koriste i sve ostale fiskalne pogodnosti.