Više od godinu dana Fondacija Humano srce Šapca u Svratištu u ulici Cara Dušana, svakodnevno je obezbeđivala topli obrok za decu, koja su prinuđena da prose. Postujući mere uvedene zbog vandrednog stanja, Svratište je obustvailo podelu ručka, dok ne prođe epidemija. Humano srce i tokom trenutnog stanja u zemlji, obezbeđuje uslove za život odraslih u Prihvatilištu, u kome od 2017. godine boravi u proseku desetak ljudi. Korisnicima smeštenim u Prihvatlištu, obezbeđena je hrana, sredstva za ličnu higijenu i medicinska nega.