Porodica Božić iz Maova na dnevnom nivou proizvede 3000 litara sirovog mleka, što godišnje čini više od milion litara.
– Već nekoliko decenija se bavimo proizvodnjom mleka, teško je naći ljude koji bi radili, pa ozbiljno razmišljamo da uvedemo naprednu tehnologiju. Međutim i tu se javlja problem, slab napon struje, kaže poljoprivredni proizvođač Milorad Božić iz Maova.
Pomoćnik ministra poljoprivrde Aleksandar Bogicević razgovarao je sa najvećim proizvođačem mleka na području grada Šapca i obećao pomoć kroz mere aktuelnih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu.
Načelnik Mačvanskog okruga Vladan Krasavac podseća da je od velikog značaja saradnja sa resornim ministarstvom i Poljoprivrednom savetodavnom službom koja posećuje okrug i na terenu daje preporuke i informacije, kako pospešiti i osavrememiti proizvodnju.