Šta je COVID 19?
COVID19 identifikovan je u Kini 2019. godine i predstavlja novi soj koronavirusa koji nije
bio poznat u ljudskoj populaciji.

Koliko traje inkubacija bolesti?
Inkubacija bolesti (vreme od unošenja virusa u organizam do pojave simptoma bolesti) traje
od 2 do 14 dana (u proseku 5 dana).

Koji su simptomi COVID 19?
Lakši oblici bolesti mogu ličiti na prehladu (povišena telesna temperatura, slabost, bolovi u
mišićima). Teži oblici bolesti se manifestuju upalom pluća sa povišenom telesnom
temperaturom, kašljem i otežanim disanjem. U najtežim slučajevima, može doći do šoka,
akutnog respiratornog  sindroma i smrtnog ishoda. Prema dosadašnjim podacima smrtnost
među obolelima je oko 3% ali zavisi od uzrasta, komorbiditeta i drugih činilaca.

Kako se prenosi COVID19 ?
Virus COVID 19 se interhumano prenosi kapljičnim putem, udisanjem kapljica koje je
zaraženi izbacio prilikom kašlja ili kijanja (slično gripu). Moguć je prenos i direktnim
kontaktom. Ispituju se i drugi mogući putevi prenošenja ovog virusa. Smatra se da je zaraženi
čovek najzarazniji dok ima simptome bolesti (kašalj, kijanje).

 Ko ima povećan rizik da oboli od COVID19?
Od COVID 19 mogu oboleti svi bez obzira na uzrast. Teži oblik infekcije sa upalom pluća i
tešku akutnu respiratornu bolest do sada su većinom imale starije osobe (>65 godina), lica sa
hroničnim bolestima i oslabljenim imunitetom. Zdravstveni radnici i članovi porodice koji
leče i neguju pacijente su zbog velike izloženosti virusu u povećanom riziku da se inficiraju.