Skupština Srbije usvojila je izmenu Zakona o oružju i municiji kojom je propisano da se rok za preregistraciju oružja produžava za dve godine, do 5. marta 2022. godine. Jedan od razloga malog broja preregistrovanog oružja je visina takse, koja je od početka primene zakona, marta 2016. do danas više puta menjana.
– Oko 500.000 hiljada građana Srbije još nije obavilo preregistraciju oruzja. Pre samo nekoliko dana čipovani oružni list uzelo je tek oko 150.000 vlasnika. Medju njima je i veliki broj lovac, ističe Aleksandar Lukić, potpredsednik LU Selimir Sele Jevtić iz Šapca.
Vlasnik oružja je u obavezi da prilikom zamene oružanog lista u policijsku stanicu donese oružje na uvid, kao i stare isprave. Pored toga, mora dostaviti potvrdu da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, kao i lekarsko uverenje o sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Sastavni deo postupka biće i dokument koji dokazuje opravdan razlog za posedovanje oružja.