Proizvođači hrane do sada su morali da ispune sve zahteve kao da su veliki. To je za mnoge bio problem i svoju robu su prodavali u sivoj zoni. Od 1. marta svi mali proizvođači biljnih prehrambenih proizvoda mogu na kućnom pragu da prodaju domaće specijalitete potpuno legalno, što je regulisano Pravilnik o uslovima higijene hrane, koji se odnosi na male subjekte u poslovanju hranom biljnog porekla. Proizvođač Jelena Kujundžić iz Majura ističe da su mini sajmovi i bazari idelana prilika za plasman prozivoda i dopunu kućnog budžeta. Porodica Kujundžić prodala je sve zalihe ajvara, a u ponudi su delikatesi koji čine paletu prozivoda ovog gazdinstva, kao što su slatko, džemovi, sokovi, sirupi i sir u maslinovom ulju.