Živadin Delić iz Dublja, samohrani otac odgajio je dvanaestoro dece. Četvoro je zasnovalo svoje porodice, a osmoro još uvek živi sa njim. Deca su poslušna, školuju se, a ne zaboravljaju na obaveze koje ih očekuju u domaćinstvu. Pored svojih 11-oro, Živadin kaže da je na put izveo dete iz prvog braka supruge, koja ga u međuvremenu napustila. Ovo malo sirotinje, kako kaže samohrani otac stvorio je sa deset pristiju i teško mu je što nije mogao više, jer njegova deca zaslužuju bolje. Delići ne traže pomoć, iako se mnogi poslednjih dana javljaju i obećavaju, ali ništa konkretno. Pomozimo porodici Delić, uplatom novca na žiro-račun 20061167935-41 u Poštanskoj štedionici, na ime Živadin Delić ili kontaktirajte samohranog oca na broj telefona 066/504-4517.