Radovi tradicionalne tehnike veza izloženi su u prostorijama udruženja Kiša. Za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje, preko akademije „Znanje“ iz Čačka, koje je nosilac realizacije projekta šest vezilja uspešno je završilo obuku. Polaznice radionica ističu da će radovi u znatnoj meri doprineti očuvanju tradicionalnih zanata, ali se otvaraju i mogućnosti za početak novih poslova.